tirsdag 31. oktober 2017

Slik studerer jeg: Religion og etikk

Jeg går tredjeåret på videregående i år, og allerede til våren skal jeg søke meg inn på videre utdanning på universitet eller høyskole. Med andre ord er det i år det gjelder med tanke på arbeid og karakterer, for selv om jeg allerede har fått standpunktkarakter i et par fag, er alle fagene mine i år avsluttende, og krever sånn sett derfor like mye arbeid. - De tidligere årene har jeg fokusert mer på avgangsfagene enn på de andre, selv om jeg selvsagt har jobbet godt med resten også.


Et av årets avgangsfag er religion og etikk, som vi på videregående ikke har før i tredjeklasse. Religion og etikk - eller religion, livssyn og etikk som faget het da - var et av mine favorittfag på ungdomsskolen, og også nå i år ser det ut til å bli et av de kjekkere fagene. Vi har en grundig og ikke minst veldig strukturert lærer som går gjennom det som er relevant og viktig, og dessuten realiserer pensum, selv om vi har en lærebok som kunne vært skrevet bedre. Læreren vår advarte oss til og med i første time om at boken kunne være litt vanskelig og uklar på enkelte områder, noe likt KRLE-boken Harald Eia kritiserte i Mandagsklubben på TVNorge, aha.


Selv om boken til tider er litt uklar, har jeg funnet meg den perfekte måte å lære meg pensum på. Jeg føler jeg får en grei forståelse av både begreper, fakta og fordypningsoppgaver, som dessuten er det læreren vår setter fokus på under vurderinger. Jeg har en godfølelse av at jeg kan stoffet før prøvene, og til nå har det i hvert fall også vist igjen på resultatene.

1. Begrepsliste Helt fremst i skriveboken min, i begynnelsen av kapitlene, lar jeg et par sider stå tomme. Disse bruker jeg på å notere ned begreper fra teksten, og de som står i margen i boken vår. Siden skriver jeg ned en kort forklaring til hvert begrep ettersom jeg jobber meg gjennom kapitlet. Når det nærmer seg vurdering skriver jeg ned begrepene enda en gang, da i et word-dokument på Macen. En husker gjerne bedre når en skriver ned noe flere ganger, og ved å legge det inn dobbelt er jeg sikret dersom Mac eller skrivebok forsvinner eller blir ødelagt før eksamen, og jeg kan dessuten bruke dokumentet på Macen til å søke frem til ord kjappere. - Læreren vår har veldig fokus på nettopp begreper, og første del av de skriftlige prøvene våre er en del på ark helt uten hjelpemidler, hvor vi skal utdype om begreper og fakta. Derfor passer jeg ekstra godt på at begrepene sitter inne, og at jeg har dem tilgjengelig over alt.

2. Forberedelse Læreren vår legger gjerne ut Powerpoints eller dokumenter om hva vi skal ha om et par dager i forveien, så får RE-timene våre prøver jeg å sette meg inn i innholdet og lese gjennom sidene i boken. Slik vet jeg allerede før timen om det er noe jeg lurer på angående tema, og får også en bedre forståelse av det vi gjennomgår i timen. Mye av stoffet krever forarbeid, og jeg synes selv det er mye bedre å komme til timene forberedt. For øvrig synes jeg at det læreren legger ut er viktig å lese gjennom uansett om det er relevant til neste timen eller ei, ettersom det er noe h*n ser på viktig i forhold til emnet.3. Notater og oppgaveløsning Vi bruker ikke læreboken så alt for mye, læreren gjennomgår det meste gjennom Powerpoint-presentasjoner eller egne oppgaver. Likevel bruker jeg den selv parallelt med undervisningen, og tar gjerne notater og svarer på oppsummeringsoppgaver etter jeg har lest. Dette gjør jeg gjerne før timen, og så bruker jeg timen til å fylle inn ekstrainformasjon eller utdypelser.

4. Fordypningsoppgaver En viktig del av det vi blir vurdert på i religion og etikk er forståelse og drøfting. Derfor prøver jeg å se gjennom og gjøre/ta notater til fordypningsoppgavene som står mot slutten av kapitlene i dagene før vi har vurdering. Ikke bare får jeg en bredere forståelse av emnene, det gir også en liten idé om hvordan type spørsmål og oppgaver vi kan få på vurderingen.

5. Lærebokens nettsted De aller fleste lærebøkene, i hvert fall de vi bruker, har egne elevsider som supplerer læreboken. Boken vår, I samme verden, er utgitt på Cappelen Damm, og elevsidene her utdyper og inneholder tilleggsinformasjon om emner og kapitler, og har dessuten både greie "test deg selv"-oppgaver og noen mer utdypende tekstoppgaver.6. Realiser pensum For å legitimere faget, har vi i begynnelsen av hver religion og etikk-time en nyhetsoppdatering. - Det er saker i nyhetsbildet som er aktuelle i faget hver uke, og vi gjør det slik at en elev hver time holder et kort innlegg om en sak knyttet til faget. Videre stilles det et spørsmål med utgangspunkt i nyheten, som vi diskuterer i grupper. Vi har diskutert terror, etiske dilemma angående overgrepsmateriale, religion og politikk, religiøse minoriteter og naturkatastrofer, og alt i alt synes jeg det er en grei måte å realisere pensum på. - Tross alt handler faget om både religion, livssyn, filosofi og etikk, i tillegg til å ta opp utfordringer i møtet med religions- og livssynsmangfoldet.

Dette er i hvert fall de studieteknikkene jeg bruker for å få en størst mulig tilnærming til faget religion og etikk, som jeg synes er nyttige og kjekke, og som jeg håper forbereder meg mest mulig til en eventuell muntlig eksamen.

-->

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar