mandag 1. mai 2017

Lille Marius påske 2017

Før påskeferien kom årets tredje utgave av skoleavisen vår, Lille Marius, ut. Avisen, som samler nærmest hele skolen uti skolegården inneholdt denne gangen faste spalter som 5 på grusen, anmeldelser, Katedralmoten og sladrespalten Styggen.
For tredje gang er jeg med i avisen, hvor jeg skriver innlegg til debattspalten, Katedraldebatten, for Unge Høyre. Temaet var miljøpolitikk, noe jeg var veldig nervøs for, ettersom jeg ikke er så sikker på miljøpolitikken vår.

Stavanger har vært sentrum for det norske oljeeventyret i et halv århundre. Siden 2015 har bransjen imidlertid opplevd enorme kutt, og vi er nå blitt et av områdene med høyest arbeidsledighet i landet. Samme år som oljeprisen kollapset ble den best ambisiøse miljøavtalen til dags dato vedtatt i Paris. Med avgjørelsen å legge fornybarfondet til Stavanger blir altså byen nok en gang satt på frontlinjen til det som åpenbart kommer til å bli en enorm økonomisk omstilling. I hvilken grad ønsker dere som parti å balansere miljøpolitikken opp mot den høye arbeidsledigheten og utfordringene som har vist seg i næringslivet?


Vi i Høyre og Unge Høyre ønsker ikke å spenne bein under næringer som ligger nede, her først og fremst oljenæringen, men vi vil samtidig bygge opp flere grønne arbeidsplasser. Det grønne skiftet i Norge er i gang, og regjeringens politikk bygger opp om dette. Vår klima- og miljøpolitikk bygger på at alle aktører i samfunnet har et selvstendig ansvar for å redusere utslipp, hjulpet av virkemidler fra det offentlige.

Forskning og utvikling er viktige holdepunkter i Høyres næringspolitikk, og med verdensledende teknologimiljøer, en kompetent og omstillingsdyktig befolkning og gode statsfinanser har Norge alle forutsetningene for å klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi har overoppfylt klimaforliket i vår styrking av klimafondet og Enova, og vår politikk innebærer ambisiøse klimamål som gjør oss til en pådriver i internasjonale forhandlinger, kombinert med effektive virkemidler hjemme.

Høyre vil skape morgendagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Vi satser på utvikling av ny klimateknologi, og i 2016 etablerte vi et investeringsselskap, Fornybar AS, som skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å investere i teknologi. Vi må bygge grønn konkurransekraft for norsk næringsliv, og Fornybar AS skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger, og kan dermed bli en viktig kilde til kapital for å finansiere grønne løsninger. Vi tror på et grønt skifte, men synes det er viktig at dette skiftet foregår over tid, hvor en gradvis går over til fornybare energikilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar