torsdag 22. desember 2016

Lille Marius jul 2016

Siste skoledag før ferien kommer vanligvis skoleavisen ut, og i dag var intet unntak; salg av kaker og de to nyeste utgavene samlet hele skolen i skolegården. Juleutgaven i år inneholder diverse anmeldelser, faste spalter som 5 på grusen, Katedraldebatt og -mote, og ikke minst, store deler av skolens favoritt, Styggen.

Styggen er skolens sladrespalte, hvor en kan sende inn kommentarer og forskjellig sladder helt anonymt. Det er noe sensur, men samtidig mye moro som blir publisert.  Jeg er faktisk en av dem som hopper bakerst for å lese Styggen først, før jeg leser resten av bladet, men jeg har aldri egentlig hatt noe forhold til de det har blitt skrevet om i Styggen før. I den nyeste utgaven derimot, er jeg blitt nevnt selv... Ikke like gøy når en selv blir omtalt, men jaja. Først var det bloggen som ble presentert, før jeg fikk kommentar på at jeg var tryhard hipster.

"Bloggen te Marlene (2B) må vær någe av det mest interessante på Internett akkurat nå"

"Fatte at Marlene (2B) sin største drøm e å vær hipster, men å stappe mariusgenseren nedi levis buksen e å dra an litt for langt"


Også i denne utgaven er jeg med i Katedraldebatten for Unge Høyre, hvor vi skriver om religion i skolen og gudstjenester før jul;

Debatten raser i media om hvilken grad skolen og kirken skal separeres. Den munner ut i spesielt to debatter, mengden kristendom skal inkluderes i religionsfagene, samt ordningen rundt julegudstjeneste. Debattantene skal tydelig fortelle om partiets eget standpunkt rundt dette. 

Høyre er et parti bygget på det kristne kulturgrunnlag, og for oss er det viktig å bevare tradisjonelle verdier i samfunnet. Kristendommen har påvirket utviklingen av det norske samfunnet gjennom hundrevis av år, og er en viktig nøkkel til å forstå det samfunnet vi lever i. Det kan være vanskelig å forstå norsk historie, kultur og kunst uten en viss kjennskap til kristendommen, og skolens rolle er å lære barn og ungdom om det samfunnet de lever i. Kirken er skilt fra staten, men ikke fra norsk kultur og tradisjon, og bør derfor ha en betydelig del også i religionsfaget.

Når det kommer til gudstjenester før jul, mener vi dette er en naturlig avslutning av skolen før jul. Julen handler ikke bare om nisser og pyntede trær, og det er viktig å få med at dette er en religiøs høytid. Dessuten tror vi julegudstjenestene er nyttig tradisjon, som blir desto viktigere med en mer kulturell mangfoldig befolkning. Vi tror vi blir sterkere i møtet med andre kulturer, jo mer vi skjønner av vår egen bakgrunn og historie.

Politikken vår er basert på troen på enkeltmenneskets ukrenkelige frihet, og ansvar for egne valg og  handlinger. Disse verdiene skapes gjennom frihet, ikke forbud eller påbud. Derfor er det viktig for oss at ingen skal pålegges å gå i julegudstjeneste, og de som velger å ikke delta må få et likeverdig alternativ. Likevel er det for oss feil å fjerne tilbudet om skolegudstjenester før jul, og det blir et brudd med vårt historiske grunnlag å tilpasse oss så mye at vi unnlater å ta med den viktigste delen av hvorfor vi feirer jul.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar