torsdag 14. april 2016

Kalorimerking på folkemunne

For omtrent en uke siden foreslo Royal Society for public health i Storbritannia å merke mat i butikkene med hvor mange minutter en må være i aktivitet for å forbrenne den varen. Forslaget fikk god oppslutning, og over halvparten av britene var positive. Også i Norge har professorer støttet forslaget, og personlig synes jeg det er helt genialt å oversette kalorimerking til et forståelig språk.

I dag er over halvparten av Norges befolkning overvektige, og fedme omtales som en epidemi. Mange undervurderer hvor mye kalorier det er i mat, og en enkel måte å få folk til å være mer oppmerksomme på kaloriene de inntar, kan være å merke matvarer med hvor mye aktivitet en trenger for å forbrenne varen.Jeg tror det er viktig med informasjon angående mat, og synes selv det kan være vanskelig å forstå og relatere til hvor mye kalorier og energi det faktisk er i maten jeg spiser. Å merke mat med treningsikoner kan være med på å øke bevisstheten til folk, og hjelpe folk med å ta sunnere valg eller å bli mer aktive. Aktivitetsmerkene vil også være lettere å knytte opp mot hverdagen, og gi en bedre forståelse av hva en får i seg.

Poenget med merkingen er selvsagt ikke å skremme folk bort fra kalorier, men heller skape bevissthet rundt hvor mye en faktisk må være i aktivitet for å kunne ha en usunn diett uten å legge på seg. - Eller motsatt, hvordan en burde forandre matinntak slik at det passer med aktivitetsnivå.

Jeg synes forslaget er veldig bra, og en ny måte å møte fedmeepidemien på. Jeg skulle gjerne sett en slik merking i Norge også, men samtidig kan det være vanskelig ettersom å merke mat med treningsikoner ikke er en del av noe regelverk verken i EU eller Norge. Dermed ville merkingen blitt frivillig, og når en ikke finner opplysninger på alle matvarer, kan dette være misledende. Jeg skjønner for eksempel godt at en produsent frivillig merker en usunn vare negativt er lite trolig, da det kan gjøre produktet mindre attraktivt. Jeg hilser i hvert fall forslaget velkommen, og gleder meg til å komme til England og finne merkingen der. Der er det nemlig allerede to leverandører som har begynt mer merkingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar