lørdag 5. desember 2015

Representantskap og juleavslutning med Unge Høyre

I midttimen i går hadde Unge Høyre vervekampanje på Stavanger Katedralskole Kongsgård. Vi var en hel gjeng fra Katedralskolen, i tillegg til noen av de eldre medlemmene.

Høyre ikke er så veldig populære på Kongsgård (Kongsgård er generelt en veldig sosialistisk skole, og Rødt hadde faktisk større oppslutning enn oss etter skolevalget), men likevel kom det et par folk bort til standen vår. Kongsgård har heller ikke kantine, eller noe skikkelig, felles inneområde, så vi måtte stå utenfor i regnet. Med andre ord er det et under at vi fikk "besøk" i det hele tatt.


Senere på ettermiddagen arrangerte Rogaland Unge Høyre representantskap. Det ble lagt ut resolusjonshefte i forkant, og totalt var blitt det sendt inn ni resolusjoner: Vern om myndighetsalderen, Innfør forbud mot heldekkende plagg, It's not rocket science (om lekser i skolen), Karakterer på villspor, Fremmedspråk som valgfag, Bevar det konstitusjonelle monarkiet, Rettferdig konkurranse og Got 99 problems, but a drink ain't one (om alkohol og aldersgrense).

Siden det ofte tar litt tid å behandle, debattere og eventuelt vedta resolusjoner, ble vi på møtet enige om å behandle tre stykker; Got 99 problems, but a drink ain't one, Innfør forbud mot heldekkende plagg og Karakterer på villspor.

Vi begynte med resolusjonen angående å senke aldersgrensen på alkoholsvak drikke og alkoholholdig drikk gruppe 1 til 16 år. Resolusjonen var sent inn av Haugesundregionen Unge Høyre, og det var for det meste de som støttet resolusjonen. Det var ellers mange forskjellige meninger innad i partiet, og resolusjonen ble veldig endret, for å så bli forkastet.


Neste resolusjon var debatten om heldekkede plagg, mer spesifisert, burqa og niqab. Også her ble det mye diskusjon og endring, før også den ble forkastet. Representantskapet ble avsluttet med den siste resolusjonen, som tok mye mindre tid. Det ble litt debatt og endring, men resolusjonen, som handlet om innsats på gymkarakteren og vektig av karakterer ved inntak til høyere utdanning, vedtatt.

Etter representantskapet spiste vi grøt og pepperkaker, og spilte Kahoot. På en av quizzene, en tilfeldig jule-quiz, vant jeg og Kristina en marispan-gris. Gøy! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar